Thông báo lịch nghỉ lễ ngày 02/09/2020

– Làm việc đến hết 17h thứ Ba ngày 01/09/2020.

– Nghỉ từ thứ Tư ngày 02/09/2020 đến hết Tư ngày 02/09/2020.

– Trở lại làm việc từ thứ Năm – 03/09/2020.

Trả lời